شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان

صادرات شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان به بیش از ده کشور جهان

ELISA FULLY AUTOMATED

Learn more

ELISA
Model: Python 

 دستگاه میکروپلیت ریدر تمام اتوماتیک به روش الایزا