ParsianTebZaman

جلسه با آقای دکتر امامی و بازدید از کارگاه تولیدی الایزا تمام اتوماتیک پایتون