شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان

دفتر مرکزی: استان تهران - تهران - بزرگراه امام علی به سمت جنوب،پایین تر از رسالت، خ گلشن دوست، پلاک 369 ، واحد یک