شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان

دفتر مرکزی: استان تهران - تهران - خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر (آپادانا) کوچه مهتاب پلاک سه  

تلفن: 77686502-021

آدرس ایمیل

info@parsiantebzaman.com
sales@parsiantebzaman.com