شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان

دفتر مرکزی: استان تهران - تهران - بزرگراه امام علی به سمت جنوب،پایین  تر از رسالت، خ گلشن دوست، پلاک 369 ، واحد یک 

تلفن: 77686502-021

آدرس ایمیل

info@parsiantebzaman.com
sales@parsiantebzaman.com