عنوان ردیف
دانلود مقایسه روش وسترگرین و روش اصلاحی میکروهماتوکریت 1
دانلود خون کنترل ESR 2
دانلود سرعت رسوب گلبول های قرمز- دکتر حبیب الله گل افشان 3
دانلود آزمایش سدیمان ESR 4
دانلود ارزیابی دستگاه  وس-ماتیک 5
دانلود رسوب گلبول های قرمز خون 6
دانلود روند کنترل کیفی دستگاه سدیمان آنالایزر بر اساس آزمایشگاه مرجع سلامت 7
  عنوان ردیف
دانلود راهی آسان برای اندازه گیری هموگلوبین 1
دانلود سنجش غلظت مایعات به روش نوری 2
دانلود اندازه گیری od فیلتر ها 3
دانلود دستگاه فتوتراپی بیلی بلانکت 4

 
                                                       

تماس با ما درباره شرکت گالری عکس اخبار کتب و مقالات محصولات صفحه نخست

کتب و مقالات
کمی لومینسانس
سدیمان آنالایزر
بیلیروبین متر
 

  عنوان ردیف
دانلود شمارش فوتون ها توسط اسیلوسکوپ دیجیتال 1
دانلود روش های نوین در دیتکتور های فوتون ها 2
دانلود روش های مونیتورینگ میکروبیولوژیک رپید 3
دانلود اندازه گیری بیولومینسانس ADP 4
دانلود Federal Lighting Guide 5
دانلود هندبوک PMT 6
دانلود استاندارد CLSI برای لومینسانس 7